България - земя на история, култура и традиции...

Приемник на културно-историческото наследство на седем велики цивилизации, България е на трето място в Европа - след Гърция и Италия - по брой и разнообразие на открити паметници на културата.

Регистрираните недвижими паметници на културата в България са над 40 000, а в държавните и общински музеи се съхраняват повече от 5 млн. движими културни ценности. Седем паметници на културата и два природни обекти са признати за уникални обекти от световно значение и ca включени в Списъка на световното наследство на ЮНЕСКО.

В листата на световните шедьоври на нематериалното културно наследство са вписани Бистришките баби и Нестинарството.

Последни новини

25.04.2012: ново Семинар в Ровиня, Хърватия прочети...
17.02.2012: Официално посещение в България на 20.02.2012 г. на г-жа Ирина Бокова - генерален директор на ЮНЕСКО прочети...
02.12.2011: Срещата в Бали приключи с одобряването на 19 нови обекта в списъка за световно нематериално културно наследство прочети...
 
UNESCO.ORG | Нац. комисия за ЮНЕСКО - България | Нематериално културно наследство | Недвижимо културно наследство | Образование