ЮНЕСКО

Организацията по образование, наука и култура на Обединените нации (ЮНЕСКО)е създадена на 16 ноември 1945 г.

Цел на ЮНЕСКО е разпространяване на мир, в качеството й на специализирана агенция на Обединените нации, като се работи в посока създаване на условия за истински диалог, който се базира на уважение към споделените ценности и към достойнството на всяка цивилизация и култура.
ЮНЕСКО разгръща своите дейности във сферите на обучението, природните науки, социалните и хуманитарни науки, културата, комуникацията и информацията.

ЮНЕСКО стои начело на международните усилия за защита на културното многообразие, на материалното и нематериално наследство. Организацията работи за опазването и уважението на спецификите на всяка култура, без това да лишава от опазване и уважение спецификата на друга култура. Предизвикателството, което ЮНЕСКО, заедно с партньорите си, посрещат е стимулирането на заангажираността на различните култури към един подход, който да ги обедини и който да разшири кръгозора извън конкретните им разбирания към един свят на взаимодействия и взаимозависимости.
За постигане на своите цели, ЮНЕСКО насърчава идентификацията, защитата и опазването на културното и природно наследство по цял свят, заедно и с по-широкото разпространение на словесното и нематериалното наследство. Тези цели са обединени от международни документи - Конвенция за защита на Световното културно и природно наследство и Конвенция за защита на нематериалното културно наследство.

От ноември 2009 г. генерален директор на ЮНЕСКО е Ирина Бокова.

Оригинална снимка: [кликни тук]
Допълнителен линк: [кликни тук]

 
UNESCO.ORG | Нац. комисия за ЮНЕСКО - България | Нематериално културно наследство | Недвижимо културно наследство | Образование