Проекти

Проектният принцип е широко застъпен при реализиране на целите и програмите на ЮНЕСКО. Българската страна е активен участник в този процес. Реализирани са и са в процес на реализация редица проекти, част от които са в съвместно сътрудничество и с други Национални комисии.

Информация за текущите, както и приключили проекти, разработени от Националната комисия за ЮНЕСКО на РБългария и други български институции можете да откриете на централния сайт на НК -
www.unesco-bg.org

 
UNESCO.ORG | Нац. комисия за ЮНЕСКО - България | Нематериално културно наследство | Недвижимо културно наследство | Образование