Срещата в Бали приключи с одобряването на 19 нови обекта в списъка за световно нематериално културно наследство

Срещата в Бали приключи с одобряването на 19 нови обекта в списъка за световно нематериално културно наследство.

6-та сесия на Междуправителствения комитет по опазването на световното нематериално културно наследство приключи в Бали на 29 ноември 2011г. От българска страна в сесията участва проф. Мила Сантова. По време на едноседмичната сесия към списъка на нематериалното световно културно наследство бяха добавени 11 обекта, нуждаещи се от спешни мерки за опазване. Други 19 бяха вписани в представителния списък. Сред тях са инструменталната мариачи музика (Мексико), Фадо музиката от Португалия, Церемониалната традиция “Кешкек” от Турция и др.

България присъства в Списъка на световното нематериално културно наследство с древния български обичай “Нестинарство” и групата за автентичен фолклор “Бистришките баби”.

Следващата среща не Междуправителствения комитет по опазване на нематериалното световно културно наследство ще се проведе в Гренада през 2012г.

Конвенцията за Опазване на световното нематериално културно наследство бе приета от Генералната конференция на ЮНЕСКО през 2003г. и е ратифицирана от 139 страни. България ратифицира Конвенцията на 10 март 2006г.

 

 
UNESCO.ORG | Нац. комисия за ЮНЕСКО - България | Нематериално културно наследство | Недвижимо културно наследство | Образование