В България откриха част от мощите на Св. Йоан Кръстител

През изминалите дни бе оповестена новината за изключително откритие на български археолози – Намерени са част от мощите на Св. Йоан Кръстител.

Откритието е дело на екип с ръководител проф. Казимир Попконстантинов. Самите разкопки са част от проект BG 0065 „Старинен Созопол - Манастир Свети Иван Предтеча - Културата през вековете”, изпълнявани от фондация „Созопол“ –колективен член на Националната комисия за ЮНЕСКО. Една от дейностите по проекта предвижда археологически проучвания на Манастир „Свети Йоан Предтеча” на територията на Археологически резерват „Острови Свети Иван и Свети Петър”.


На 28.07.2010 година в 13.30 часа е открит древен реликварий, изработен от алабастър. Каменното ковчеже е изключително изящна ръчна изработка. Прилича по форма на античен саркофаг. Капакът му е запечатан с червен хоросан. По характерната изработка и типичните елементи на реликвария, археолозите датират предмета към края на ІV, началото на V век.
 
Реликварият е отворен в 11.00 часа на 01.08.2010г. от официална комисия в присъствието на официални гости и журналисти. Открити са част от мощи, за които се твърди че са на Св. Йоан Кръстител! 

Изказване на инж. Митя Димитров - ръководител на проект BG0065

Проектът „Старинен Созопол - Манастир Свети Иван Предтеча - Културата през вековете” се финансира от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Идеята за разработването на този проект е на Проф. Божидар Димитров. Изказваме нашата благодарност.

Проектът е подкрепен от Министерство на културата и от Областна администрация – Бургас.

Партньори по проекта са Фондация „Созопол”, Община Созопол и Сдружение „Черно море -Странджа”.

Дейностите по проекта се изпълняват на територията на два резервата:
 1. Архитектурно-исторически резерват „Старинен Созопол” и
 2. Археологически резерват Острови „Свети Иван и Свети Петър”.

Част от дейностите включват археологически проучвания на Манастир „Свети Йоан Предтеча” на Остров „Свети Иван”, в резултат на които бе направено откритието от екипа археолози с ръководител професор д.и.н. Казимир Попконстантинов.

Ръководството на проекта изказва своята огромна благодарност на екипа археолози и лично на Проф. д.и.н. Казимир Попконстантинов за изключителния професионализъм, проявен при изпълнението на дейностите по проект „Старинен Созопол - Манастир Свети Иван Предтеча - Културата през вековете”.

Използвам случая да изкажа уважението и благодарността на Екипа по проекта към Председателя на Управителния съвет на Фондация „Созопол” – г-н Кирил Арнаутски за неговата  неуморна работа за реализиране на основните цели и мисия на Фондация „Созопол”.


Снимки от отварянето на реликвария можете да изтеглите от прикачения линк

Прикачен файл: [кликни тук]
Оригинална снимка: [кликни тук]

 
UNESCO.ORG | Нац. комисия за ЮНЕСКО - България | Нематериално културно наследство | Недвижимо културно наследство | Образование