Пресконференция за извършения мониторинг в Стария Несебър

На състоялата се днес в Министерството на културата пресконференция, по повод приключилата мисия на експерти от ЮНЕСКО във връзка със Стария Несебър, заместник-министърът на културата Тодор Чобанов заяви, че „Изваждането на Стария Несебър от Списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО никога не е обсъждано”.

Същото бе потвърдено и от Анна Сидоренко – член на експертната комисия на ЮНЕСКО, която извърши неколкодневния мониторинг в Несебър, програмен специалист в Центъра за световно наследство на ЮНЕСКО. Тя отбеляза, че  „Изваждането на Стария Несебър от Списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО не е на дневен ред, по-скоро може да се обсъжда включването му в Списъка на застрашените обекти”.

На пресконференцията бе изтъкнато становището на експертите, че няма нанесени необратими щети в Стария Несебър като световен паметник на културата. Вторият член на експертната комисия – проф. Нур Акън, експерт на ИКОМОС, изказа мнението, че „Най-важно е самите хора в Несебър да бъдат убедени в правилността на мерките, които взимат държавата и общината”.

От своя страна кмета на Несебър - Николай Димитров, подчерта, че се вземат конкретни мерки, за да отговаря градът на критериите на ЮНЕСКО, а също така и на град-музей, за какъвто е обявен с държавен указ през 1956 г.

Оригинална снимка: [кликни тук]

 
UNESCO.ORG | Нац. комисия за ЮНЕСКО - България | Нематериално културно наследство | Недвижимо културно наследство | Образование