Съвместна мисия на ЮНЕСКО и ИКОМОС за Стария Несебър

От 28 ноември до 2 декември включително в България ще пристигне съвместна мисия на ЮНЕСКО и ИКОМОС (Международен съвет за паметниците на културата и забележителните места) за проверка на състоянието на Стария Несебър в качеството му на обект включен в Списъка на световното наследство на ЮНЕСКО.


 


Информация относно критериите на ЮНЕСКО за оценка на изключителната световна ценност на един обект и задълженията на съответните държави можете да изтеглите от прикачения файл

Прикачен файл: [кликни тук]
Оригинална снимка: [кликни тук]

 
UNESCO.ORG | Нац. комисия за ЮНЕСКО - България | Нематериално културно наследство | Недвижимо културно наследство | Образование