Българският принос в световното културно наследство

Паметници, включени в индикативния списък на България за Световното наследство на Юнеско:

• Археологическият музей "Неолитни жилища" в град Стара Загора, е типичен музей институт, създаден през 1979 г. Разположен е на самото място на археологическите разкопки, разкрили останките от древно селище, обитавано в дълъг период от време – от Неолита /VІ хил.пр.н.е./ до Бронзовата епоха /ІІІ хил.пр.н.е./. На място са консервирани две неолитни жилища, с характерните за тях елементи. Днес те се смятат за най-добре запазените жилища от този период не само в България, но и в света. Могат да се видят и находки на култовата пластика -костни и мраморни статуетки. Всички, представени в музея експонати, са оригинали и разкриват на посетителите бита и вярванията на хората от най-древни времена.
Обектът е достъпен целогодишно за посещение.

• Пещерата Магурата се намира в Северозападна България, в района на Видин, на 17 км от град Белоградчик. Тя е една от най-големите пещери в страната, с обща дължина на откритите досега тунели 2500м. Свидетелство за нейното обитаване от най-древни времена са разкритите, в една от залите, праисторически рисунки, издълбани в скалата. Фигурите изобразяват танцуващи женски и мъжки силуети, ловни и ритуални сцени. Изобразени са и много животни, звезди, оръдия на труда, растения. Рисунките датират от различни епохи – от 3100 до 900г пр.н.е.
Обектът е свободно достъпен за посещение.

• Никополис ад Иструм е античен римски град, разположен на 18 км северно от град Велико Търново. Градът е основан от римския император Траян (98 - 117 г.) в чест на победата му над даките (106 г.). Намира се на левия бряг на река Росица и има характерна за времето си архитектурна организация – крепостна стена с правоъгълна форма и четири главни порти, ортогонална система, жилищни квартали /инсули/,централен площад /агора/, с градски съвет /булевтерион/ и малък театър /одеон/. Богатата архитектурна и скулптурна украса на града показва сходства с тази на градовете от Мала Азия – Ефес, Милет и Палмира. В археологическия комплекс Никополис ад Иструм влизат и откритите извън крепостните стени некропол и римски вили. Разкопките на града продължават и днес.
Градът е превърнат в музей на открито, посещаван годишно от хиляди български и чуждестранни туристи и учени.

• Късноантичната гробница при Силистра е един от най-известният в страната и чужбина античен паметник на България. Станалите емблематични стенописи, нареждат паметника сред най-красивите и стойностни в художествено и архитектурно отношение паметници от ІV век у нас. Според историци и археолози, гробницата принадлежи на представител на римската аристокрация.
Обектът е с ограничен режим за посещение с оглед запазване на стенописите в гробницата.

• Бачковският манастир "Успение Богородично" е вторият по големина български манастир. Намира се в Западните Родопи, на 10 км южно от Асеновград. Издигнат през 11в, той се явява един от най-старите манастири на Балканския полуостров. Двуетажната манастирска костница от 11-12в., изписана със стенописи е уникална за целия Източен Православен свят.
Особена стойност имат стенописите в манастира. Освен "Страшният съд" и фигурите на светци-монаси тук има сцени от историята на християнската църква - изображения на седемте вселенски събора. Голям интерес буди и иконата на Богородица, която се смята за чудотворна. През 30-те години на XX век в манастира са намерени 103 ръкописа и 252 старопечатни книги, които с право са наречени "истинска литературна съкровищница".
Освен основната църква, комплексът също така включва два по-малки храма — "Св. Архангели“ (от XIII-XIV в.), който се намира в северния двор до главната църква, и "Св. Никола“, строена в периода 1834–1837 г. Църквата "Св. Никола“, която се издига в южната част на вътрешния двор, впечатлява със запазените си стенописи от 1841 г., дело на известния български художник Захари Зограф (изрисувал и собствения си образ сред тях). Манастирът има и собствен музей, в който могат да се видят обредни предмети и образци на златарското изкуство от различни периоди.
Манастирът е свободно отворен за посетители.

• Най-малкият град в България, Мелник, се намира в Южна България, в югозападната част на Пирин планина. Къщите са сгушени в планинската местност и носят автентичността на българския бит. Мелник е известен и като град на виното. От всички страни Мелник е заобиколен от внушителни скали, наречени "пясъчни кули", в някои от които са издълбани уникални изби, където отлежава прочутото мелнишко вино.
Съвсем близо до Мелник се намира Роженският манастир "Рождество Богородично". Основан през 1217 г., той е единственият български манастир, оцелял и възстановен след опожаряването и ограбването през първите векове на османското владичество. Манастирът е известен със своите стъклописи и дърворезби, както и със невероятната планинска гледка.

• Белоградчишките скали са уникални скални образувания, разположени в западния Предбалкан и обхващат район, дълъг 30 км. и широк 15 км. Този възхитителен природен феномен е изваян от стичащата се дъждовна вода и ветровете в продължение на 200 милиона години, превръщайки безформения камък в скулптури наподобяващи митични същества, човешки силуети, животни и птици. Извисяващите се до 200 м скални колони, образуват естествена крепост, чийто отбранителен потенциал е бил експлоатиран от древни времена. Крепостните укрепления са строени и доизграждани в три времеви периода: Римски (1-4 век), Средновековен (17-19 век) и Османски (1805-1837).
Белоградчишките скали са известни с участието си в световната класация "Новите седем чудеса на природата".

• Резерват "Врачански карст" е създаден през 1983 година. Обхваща карстов масив на Врачанска планина с дължина 10 километра и обща площ 1 409 хектара. Районът на резервата е един от най-богатите в България на пещери, пропасти, отвесни скални стени (до 450 метра) и пещерна фауна. До момента на територията на резервата са регистрирани 43 пещери, като несъмнено броят на нерегистрираните е значителен. Най-известни сред спелеолозите са: Мечата дупка, Леденика, Понора и др. В регистрите на Международния съюз за защита на природата (IUCN) резерватът е включен в първа категория - "научни и природни резервати".

• Национален парк Централен Балкан е една от най-ценните и най-големи европейски защитени територии, създадена за да съхрани неповторимата природа на Средна Стара планина и свързаните с нея традиции и поминък. Върху площ от 716 км2 Националният парк опазва първични местообитания на редки и застрашени видове, екосистеми с изключително биологично разнообразие и световно значение за науката и културата. Паркът включва девет природни резервата - Боатин, Царичина, Козя стена, Стенето, Северен Джендем, Пеещи скали, Соколна, Джендема и Стара река, заемащи една трета от неговата територия. Паркът е любимо място за туристи и природолюбители.

• Природен Парк “Русенски Лом" е един от десетте природни парка на България. Разположен е по каньоновидната долина на р. Русенски Лом - последния десен приток на р. Дунав. Обявен е за защитена територия през 1970 г. и обхваща територия от 3408 ха. Паркът е признат като интересен и ценен обект с висока естетическа стойност - наличие на красиви крайречни тераси, меандри, високи отвесни скали, зони с богато видово разнообразие, пещери, скални образования, исторически паметници с национално и международно значение.

• Побитите камъни са скални образувания, разположени в Североизточна България, между Девня и Варна. Уникалният природен феномен, наподобява каменна гора и се състои от
14 групи каменни колони с неправилна, цилиндрична или конусовидна форма, разположени сред пясъци и разпръснати в западния край на варненската низина. Скалните групи се обитават от животински видове и птици.

• Старият град в Пловдив е уникален жив градски организъм, изграден от археологически обекти, музеи и галерии с ценни експонати, старинни сгради, действащи храмове с богата живописна и дърворезбена украса и църковна утвар, уютни кафенета и ресторанти, учебни сгради, по-стари и по нови жилищни постройки с романтични дворове, живописни калдъръмени улици. На територията на древното Трихълмие са съхранени значителни паметници от античността – останки от акропола, античния театър, античния стадион, античния форум. В Стария град може да се проследи цялото развитие на възрожденската жилищна архитектура след 19 век. През 1979 г. Старият Пловдив получава европейски златен медал за опазване на паметниците от миналото.

• Тракийската гробница при село Александрово е откритата през 2000 г., на около 20 км североизточно от гр. Хасково. Тя датира от IV в. пр. Хр, и е един от най-ярките паметници на тракийската култура. Изключително добре запазените стенописи, на които се различават 23 човешки фигури, обогатяват с нови данни представите ни за тракийските религиозни обреди, култове, въоръжение, бит и облекло и говорят за високите художествени умения на траките.
Точно копие на гробницата и уникалните стенописи в нея, може да се види в специално изградения Музей на тракийското изкуство, в близост до самата Александровска гробница. В него е разположена и богата експозиция от експонати на тракийското изкуство, открити в Източните Родопи.


Оригинална снимка: [кликни тук]
Допълнителен линк: [кликни тук]

 
UNESCO.ORG | Нац. комисия за ЮНЕСКО - България | Нематериално културно наследство | Недвижимо културно наследство | Образование