Статия за нестинарите е публикувана във френското списание „Нувел Екол”

В бр. 59-60 / 2010-2011 г. френското списание „Nouvelle Еcole” публикува обширно интервю с проф. Валерия Фол. Темата, която е избрана от интервюиращия я Мишел Тибо е посветена на българския принос в световното културно наследство – Нестинарството.

В интервюто се отделя значително място както на самия обичай и танц върху жаравата, така и на взаимовръзката с отдавна отминали и древни обичаи и поверия свързани с древните гърци и римляни, както и коренното население живяло по българските земи.

Вниманието се спира върху редица артефакти, с които днешната наука борави и чрез които може да се потърси аналогия със запазилия се и до днес обичай в българското село Българи.   

Потърсена е взаимовръзката между отделните култури и цивилизации, както и между традицията препредаваща се в годините и вековете.


Пълният текст на интервюто с проф. Валерия Фол можете да видите изтеглите от прикачения към новината файл.

Прикачен файл: [кликни тук]
Оригинална снимка: [кликни тук]

 
UNESCO.ORG | Нац. комисия за ЮНЕСКО - България | Нематериално културно наследство | Недвижимо културно наследство | Образование