22 май - Световен ден на биоразнообразието

22 май е обявен от Организацията на обединените нации (ООН) за Международен ден на биологичното разнообразие с цел повишаване на информираността за проблемите и заплахите към биоразнообразието и за осигуряване на подкрепа за неговото опазване и съхранение. Денят се отбелязва от 1993 г., когато влиза в сила Конвенцията за биологичното разнообразие.

Биоразнообразието или биологичното разнообразие е научен термин с който се обединяват всички живи форми на Земята. То може да има и локален характер, като напр. да обединява всички растителни и животински видове в дадена екосистема. Съществуват 3 вида биологично разнообразие:
•Генетично разнообразие - разнообразие на гените при отделните видове. То включва т.нар. популационна генетика. Може да отговаря и за популацииите на различните видове.
•Видово разнообразие - разнообразие на видовете флора и фауна в отделна екосистема или Земята като цяло.
•Разнообразие на екосистемите - обединява различните екосистеми на планетата.
Сред обектите на световното културно наследство България има вписани два биосферни резервата – Езерото Сребърна  и Национален парк Пирин

Оригинална снимка: [кликни тук]
Допълнителен линк: [кликни тук]

 
UNESCO.ORG | Нац. комисия за ЮНЕСКО - България | Нематериално културно наследство | Недвижимо културно наследство | Образование