Световeн ден за културно многообразие за диалог и развитие - Послание на генералния директор на ЮНЕСКО Ирина Бокова

Послание на генералния директор на ЮНЕСКО г-жа Ирина Бокова, по повод на Световния ден за културно многообразие за диалог и развитие - 21-ви май 2011

Всички култури и цивилизации са допринесли за обогатяване на човечеството. Признаването на културното многообразие  може да ускори взаимното разбирателство, изграждането на общи и споделени ценности.
 
За повече от 20 години, ЮНЕСКО има за цел да популяризира важността на културното многообразие в оформянето на международните политики за развитие, които да бъдат по-ефективни и устойчиви. Приемането на Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване на нематериалното културно наследство (2003 г.) и на Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване и насърчаване на многообразието от форми на културно изразяване (2005 г.), представляват важни стъпки в признаване на това разнообразие. Резолюцията на ООН за култура и развитие, приета на 20 Декември 2010 год. от Общото събрание на ООН, посочва приноса на културата и културното многообразие за устойчиво развитие и постигането на Целите на хилядолетието за развитие.

 

Пълният текст на Посланието можете да видите ТУК

Оригинална снимка: [кликни тук]
Допълнителен линк: [кликни тук]

 
UNESCO.ORG | Нац. комисия за ЮНЕСКО - България | Нематериално културно наследство | Недвижимо културно наследство | Образование