България - земя на история, култура и традиции...

Приемник на културно-историческото наследство на седем велики цивилизации, България е на трето място в Европа - след Гърция и Италия - по брой и разнообразие на открити паметници на културата.

Регистрираните недвижими паметници на културата в България са над 40 000, а в държавните и общински музеи се съхраняват повече от 5 млн. движими културни ценности. Седем паметници на културата и два природни обекти са признати за уникални обекти от световно значение и ca включени в Списъка на световното наследство на ЮНЕСКО.

Българските паметници в листата на ЮНЕСКО са:

Тракийската гробница в Казанлък, Мадарският конник, Боянската църква, Ивановските скални църкви, Тракийската гробница в Свещари, Рилският манастир, Старият град в Несебър, Биосферният резерват Сребърна, Националният парк Пирин.

Последни новини:

24.05.2011: ново 100 години от основаването на Съюза на народните читалища в България прочети...
22.05.2011: 22 май - Световен ден на биоразнообразието прочети...
20.05.2011: Световeн ден за културно многообразие за диалог и развитие - Послание на генералния директор на ЮНЕСКО Ирина Бокова прочети...
 
UNESCO.ORG | Нац. комисия за ЮНЕСКО - България | Нематериално културно наследство | Недвижимо културно наследство | Образование