ENGLISH @PANEL
[обратно]

Съвместна стипендиантска програма на ЛОРЕАЛ и ЮНЕСКО "За жените в науката"

Национална стипендиантска програма "За жените в науката"

Националната стипендиантска програма „За жените в науката“ се организира съвместно от L’Oréal и UNESCO с партньорството на Националната комисия на Република България за ЮНЕСКО и Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

За участие в програмата могат да кандидатстват жени на възраст до 35 години, които се обучават по докторски програми или вече имат докторска степен и са ангажирани с научни изследвания в сферата на естествените науки. Ежегодно се отпускат три стипендии, всяка от които е в размер на 5000 евро. Целта на тези средства е да се подпомогне изследователската дейност на младите жени-учени и да се насърчи развитието на академична им кариера.

За всеки цикъл условията за кандидатстване, формулярът за участие и крайният срок за изпращане на необходимите документи се публикуват допълнително за всяка календарна година.

Подборът на кандидатите се осъществява от изтъкнати преподаватели на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и представители на партньорите в проекта.


Fastprotect1.net
This Page Is Under Construction - Coming Soon!

Why am I seeing this 'Under Construction' page?