ENGLISH @PANEL
[обратно]

Kонвенции на ЮНЕСКО ратифицирани от България

България е ратифицирала всички важни международни конвенции на ЮНЕСКО, а именно:
- Конвенцията за опазване на световното културно и природно наследство;
- Конвенцията за опазване на подводното наследство;
- Конвенцията за опазване на нематериалното културно наследство;
- Конвенцията за опазване и насърчаване на многообразието от форми на културно изразяване.

* * *

Ратифицирани конвенции по раздели

ОБРАЗОВАНИЕ
- Конвенция за борба срещу дискриминацията в областта на образованието.
- Конвенция за признаване на обучение, дипломи и степени за висше образование в страните, принадлежащи към европейския регион.
- Конвенция за техническо и професионално образование.
- Конвенция за признаване на квалификациите, отнасящи се до висшето образование в Европейския регион

КУЛТУРА
- Конвенция за опазване на световното културно и природно наследство.
- Конвенция за опазване и насърчаване на многообразието от форми на културно изразяване.
- Конвенция за защита на културните ценности в случай на въоръжен конфликт.
- Конвенция за мерките, насочени към забрана и предотвратяване на незаконен внос, износ и прехвърляне на правото на собственост на културни ценности.
- Конвенция за защита на подводното наследство.
- Конвенция за опазване на нематериалното културно наследство.
- Конвенция относно международния обмен на печатни издания.
- Конвенция за обмен на официални издания и правителствени документи между държавите.

АВТОРСКО ПРАВО
- Универсална конвенция за авторското право.
- Конвенция за закрила на артистите-изпълнители, продуцентите на звукозаписи и излъчващите организации.
- Конвенция за закрила на продуцентите на звукозаписи срещу неразрешено възпроизвеждане на техните звукозаписи.

ОКОЛНА СРЕДА
- Конвенция за опазване на влажните зони с международно значение.

СПОРТ
- Международна конвенция срещу употребата на допинг в спорта.


* * * 
Текстовете на конвенциите, ратифицирани от България, можете да видите ТУК


Оригинална снимка: [кликни тук]