ENGLISH @PANEL
[обратно]

Инициативи на НК за ЮНЕСКО

Особено активно се развива сътрудничеството по линия на ЮНЕСКО в Югоизточна Европа. По инициатива на България, Изпълнителният съвет на ЮНЕСКО на своята 150-ата сесия (1996 г.) прие специално решение по този въпрос. През м.май 2005 г. във Варна се състоя регионалният форум “Културните коридори в Югоизточна Европа – общо минало и споделено наследство – ключ към бъдещо партньорство", организиран по инициатива на президента Георги Първанов.

България е инициатор на повече от 10 значими субрегионални проекта. Страната ни е била домакин на редица международни форуми в европейския регион в сферата на образованието, научното сътрудничество, културния мениджмънт, фолклора, медийно образование, проблемите на младежта, култура на мира и др.

През 2009 г. в България бе регистриран “Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство в страните от ЮИЕ", който, след приемане на резолюция от Генералната конференция на ЮНЕСКО, получи статут на Център категория 2 на ЮНЕСКО.

Финансовата възвращаемост по линия на ЮНЕСКО е особено висока през последните няколко години. Организацията отпусна средства за реставрация и консервация на : църквата “Св.св. 40 мъченици" във Велико Търново, Боянската църква, тракийското светилище край с. Перперек, техникум по строителство във Варна, 7 възрожденски къщи в резервата Старинен Пловдив, природния резерват “Сребърна", тракийската куполна гробница в община Малко Търново, за изследвания в областта на нанотехнологиите, хидрологията и сеизмологията, за организиране на международни форуми по нематериално наследство, авторско право и превенция на пиратството, за съвместни проекти на страните от ЮИЕ и т.н.


НК за ЮНЕСКО сътрудничи тясно с Регионалните бюра на ЮНЕСКО – CEPES (Букурещ) в областта на висшето образование, BRESCE (Венеция) в областта на науката и културата в Европа, Международното бюро по образование (Женева), Института на ЮНЕСКО по образование в Хамбург и др. През м. февруари 2007 г. със съдействието на СЕПЕС бе организирана международна конференция, посветена на образованието за културно наследство. Със съдействието на Европейското бюро на ЮНЕСКО във Венеция бе организиран образователен семинар за страните от ЮИЕ, посветен на нематериалното културно наследство, както и бе осъвременена тракийската експозиция на Казанлъшкия исторически музей.

България е вписала в Списъка на световното наследство общо 9 културни и природни обекти с изключителна стойност за човечеството. Това са: Мадарския конник, Боянската църква, Казанлъшката гробница, Старият Несебър, Рилският манастир, Скалните църкви в Иваново, Тракийската гробница в Свещари, Националният парк Пирин и Биосферният резерват Сребърна.

През 2005 г. международно жури на ЮНЕСКО с председател принцесата на Йордания обяви българската група "Бистришките баби – архаична полифония, танци и ритуални практики от региона на Шоплука" за шедьовър на световното нематериално културно наследство, а през 2009 г. ЮНЕСКО вписа и Нестинарството в Представителния списък на това културно наследство.

Оригинална снимка: [кликни тук]