ENGLISH @PANEL
[обратно]

Стипендии в областта на енергетиката

Международният център на ЮНЕСКО за устойчиво развитие на енергетиката в Москва отпуска 20 стипендии в областта на енергетиката.

Стипендиите се предоставят в следните тематични направления:

  • Енергия и устойчиво развитие
  • Екологично управление и екологични ресурси
  • Възобновяема енергия

Условия за кандидатстване:

  1. Кандидатите да притежават образователна степен „Бакалавър”;
  2. Да имат добро ниво на владеене на английски език;
  3. Да са на възраст до 35 години;

Стойността на стипендията е 470 щ.д. за обучение в специализирани институции за периода от 2 до 27 октомври 2017 г. Закупуването на двупосочен самолетен билет и 100 щ.д. за други разходи ще бъдат заплатени от ЮНЕСКО.

От българска страна могат да бъдат представени двама кандидати, подкрепени от Националната комисия на Р България за ЮНЕСКО.

Срокът за подаване на документи в Националната комисия за ЮНЕСКО е 17 април 2017 г.

Допълнителна информация можете да получите на тел. 948 2793, Станислава Нишкова.


Fastprotect1.net
This Page Is Under Construction - Coming Soon!

Why am I seeing this 'Under Construction' page?