ENGLISH @PANEL

НАЦИОНАЛНА КОМИСИЯ ЗА ЮНЕСКО - БЪЛГАРИЯ

Националната комисия на Р България за ЮНЕСКО е създадена с разпореждане на Министерския съвет от 25 май 1956 г. и функционира на базата на Постановление на Министерския съвет № 147 от 30.06.2004 г. и Устройствен правилник на Националната комисия за ЮНЕСКО. Международно-правна основа за дейността на тази комисия е Хартата на националните комисии, приета на 20-та Генерална конференция на ЮНЕСКО.

Националната комисия на Република България за ЮНЕСКО се състои от представители на основните министерства, ведомства и институти, вземащи участие в програмите на ЮНЕСКО, изтъкнати учени, дейци на културата и образованието. НК консултира МС по въпросите на ЮНЕСКО и решава главните въпроси по селекцията на българските проекти в ЮНЕСКО.

Изпълнителни органи на НК за ЮНЕСКО са Бюро и Секретариат.

Освен с официалните правителствени институции, НК за ЮНЕСКО работи активно с гражданското общество, национални и международни неправителствени организации при реализирането на участието на страната ни в програмните дейности на ЮНЕСКО. Особено ползотворни са контактите на НК за ЮНЕСКО с неправителствените организации в областта на културата и в сферата на комуникациите. Секретариатът на НК за ЮНЕСКО поддържа връзки с клубовете ЮНЕСКО в София и страната.


Допълнителна информация, можете да намерите [тук].