ENGLISH @PANEL
[обратно]
30.11.2009

Доклади и презентации от Националния семинар посветен на опазването на нематериалното културно наследство

Предстои да бъдат публикувани направените изказвания и експозета, по време на Националния семинар "Нематериално културно наследство", който се проведе на 20 ноември 2009 г., София, Бояна

Материалите включват:

Встъпителни думи и поздравление към участниците в семинара – Димитър Дерелиев, заместник-министър на културата


Встъпителни думи и поздравление към участниците в семинара от г-жа Мари-Пол Рудил - директор на сектор култура в Регионалното бюро на ЮНЕСКО във Венеция - БРЕСЧЕ.


"Нематериалното културно наследство – един от приоритетите на културната политика на България" – Деяна Данаилова, Министерство на културата


"Опазване на нематериалното културно наследство в Турция" - проф. Йогюз Йоджал - представител на Националната комисия за ЮНЕСКО на Турция


"Читалищата - средище за образование и култура. Проблеми и перспективи" – проф. Стоян Денчев, председател на Съюза на народните читалища и ректор на СВУБИТ


"Опазването на материалното и нематериалното наследство на България – средство за възпитание на младото поколение. Принос на Националното движение" – проф. Румяна Михнева, сдружение "Българско наследство"


Финансиране на инициативи в областта на нематериалното културно наследство от Фонд "Култура" – Даниел Калчев, Национален фонд "Култура"


"Българският регистър на нематериалното културно наследство" – проф. Мила Сантова, Институт за фолклор при БАН


Представяне на програмата на ЮНЕСКО "Живи човешки съкровища" и участието на България в нея. Анонс на Втория етап на програмата в България – Силва Хачерян, Министерство на културата

Как премина първият етап на Националната кампания "Живи човешки съкровища - България 2008" - Недялка Мачокова от РЕКИЦ "Читалища" Смолян и инж. Владимир Русев от РЕКИЦ "Читалища" Перник

Оригинална снимка: [кликни тук]