ENGLISH @PANEL
[обратно]
10.04.2019

206-та сесия на Изпълнителния съвет на ЮНЕСКО, Париж, 8 април 2019 г.

 

На 8 април т.г. в Париж се откри 206-та сесия на Изпълнителния съвет на ЮНЕСКО. В своето изказване, направено в рамките на пленарния дебат, посланик Ангел Чолаков, постоянен представител на Република България към ЮНЕСКО, постави акцент върху важността на тази сесия, на която се очаква да бъдат взети решения за по-нататъшното развитие на Организацията: програмата и бюджета за следващия двугодишен период 2020-2021 г., напредъка на Стратегическата трансформация на ЮНЕСКО, водещата роля на ЮНЕСКО в глобалната архитектура за постигане на устойчиво развитие с хоризонт 2030 и по-специално в сферата на образованието. Отбелязвайки със задоволство постигнатия напредък, посланик Чолаков подчерта, че процесът на трансформация на Организацията трябва да се основава на натрупания вече опит и на задълбочен анализ на идентифицираните уроци. Той изтъкна водещата роля на ЮНЕСКО в изпълнението на Приоритетната програма „Образование“ и засиления фокус върху образованието на момичетата и жените, мигрантите и приоритет „Африка“.

Българската страна даде висока оценка и на съществуващата нормативна рамка и механизми за мониторинг, както и на ролята на ЮНЕСКО в сферата на защитата на човешките права и свободи. Подчертавайки приоритетното значение, което България отдава на опазването на културното наследство, бе изразена загриженост за трудностите, които Организацията изпитва при финансирането на дейности в сферата на културата. Бе изтъкнат и приносът, с който ЮНЕСКО може да допринесе в развитието на „изкуствения интелект“ и произтичащите етични последици и предизвикателства в човешката дейност.