ENGLISH @PANEL
[обратно]
22.03.2019

Световен ден на водата

 

На 22 декември 1992 г. Общото събрание на ООН приема Резолюция, с която се взима решение 22 март да бъде отбелязван  като Световен ден на водата.

Водата е съществен елемент на живота. Тя утолява жаждата  и опазва нашето здраве, тя е жизнено необходима, създава работни места и подпомага икономическото, социалното и човешкото развитие. ЮНЕСКО отбелязва Световния ден на водата всяка година на 22 март, за да насочи вниманието на световната общественост върху значението на водата и да се наблегне на необходимостта за устойчиво управление на ресурсите от сладка вода. Този ден дава възможност да научим повече за водата и за проблемите, свързани с нейното използване.

Всяка година по повод Световния ден на водата се публикува доклад за водните ресурси, за да се даде инструментариум на политиците за изработване на устойчиви политики в областта на водата. Този доклад се координира от Световната програма на ЮНЕСКО  за оценка на водните ресурси. Според доклада 3,6 милиарда души в света живеят в зони с недостиг на вода поне по един месец годишно. Понастоящем световното потребление на питейна вода е близо до прага на устойчивостта за ползване и това крехко равновесие всъщност прикрива големия разнобой  на местно и регионално равнище.

В рамките на Международната си хидроложка програма  и нейните дейности ЮНЕСКО допринася допълнително  като поддържа база данни от научни данни, които подпомагат страните за устойчивото управление на водните ресурси.

По повод Световния ден на водата Генералният директор на ЮНЕСКО Одре Азуле заяви: „При сегашната глобализация решенията, взимани по отношение на водата преминават националните граници и засягат всеки един от нас, а това изисква глобално управление на този ресурс. На този ден ЮНЕСКО препотвърждава своя ангажимент да подкрепя усилията на правителствата, които целят да се даде възможност на всички за равен достъп до водата, без каквато и да е дискриминация. Като се определя като приоритет на онези, които имат най-голяма нужда от вода, ние можем да работим за изграждане на по-равноправно общество, както и на един по-мирен и устойчив свят“.