ENGLISH @PANEL
[обратно]
12.02.2019

България е на второ място в Европа по брой на жените учени и инженери

В пет държави-членки на ЕС повечето учени и инженери са жени: Литва (57% жени), България и Латвия (53%), Португалия (51%) и Дания (малко над 50%), съгласно изследване на Евростат за 2017 г.

През 2017 г., от почти 18 милиона учени и инженери в ЕС, 59% са били мъже и 41% жени. Мъжете са особено свръхпредставени в производството на високи и средни технологии (83% от учените и инженерите в такива производства са мъже), докато съотношението между половете в сектора на услугите е по-балансирано (55% мъже и 45% жени).

По-малко от една трета от учените и инженерите са жени: Унгария и Люксембург (25%), Финландия (29%) и Германия (33%).

С тези данни бе отбелязан Международният ден на жените и момичетата в науката - на 11 февруари.