ENGLISH @PANEL
[обратно]
29.01.2019

Първа среща по проекта ЛИМЕС

На 22-23 януари 2019 г., по инициатива на Лимес комисията в България, се състоя Първа международна работна среща на представителите на държавите от Източния сектор на Дунавския Лимес (България, Сърбия, Румъния и Хърватия) и консултанти от Западния сектор на Дунавския Лимес (Германия, Австрия и Унгария). Срещата се проведе във връзка с подготовката на номинацията на Източния сектор на Дунавския Лимес за обект на световно културно наследство на ЮНЕСКО.

Като инициатор и домакин на срещата, българският екип беше подготвил и предложи за обсъждане идеи за график за съвместната работа на четирите държави от Източния сектор за следващите две години, за стандартизирана база данни, в която да се събра информация за обектите от Лимеса и създаване на международна контактна група, която да осъществява координацията на процеса по подготовката на досието в четирите държави от Източния сектор.

Ръководството на срещата беше осъществен от доц. Д-р Людмил Вагалински (Председател на Лимес комисията в България, НАИМ – БАН) и д-р арх. Силва Събкова (Секретар на Лимес комисията в България, НАИМ – БАН). Участие в срещата взе и главния секретар на НК за ЮНЕСКО Христо Георгиев.