ENGLISH @PANEL
[обратно]
30.01.2018

Сборник „Опазване на културното наследство – идеи и практики“

В сборника са публикувани докладите, представени на проведената от 30 септември до 2 октомври 2016 г. в ИЕФЕМ – БАН конференция „Нови моменти в концепциите за опазване на културното наследство: теоретична обосновка и практически решения“, организирана в сътрудничество с Българския национален комитет на ИКОМОС и проведена под патронажа и с подкрепата на Българската национална комисия за ЮНЕСКО. Конференцията бе част от събитията, посветени на 60-ата годишнина от присъединяването на България към ЮНЕСКО.

Форумът обедини широк кръг специалисти, работещи в областта на етнологията, фолклористиката,  културологията, археологията, изкуствознанието, архитектурата, музеологията, реставрацията, консервацията, филологията, библиотекознанието и други. Основните тематични полета, към които е насочен сборникът, са теоретични схващания, свързани с интерпретирането и опазването на културното наследство, представяне на иновативни концепции за опазване на материалното и нематериалното културно наследство, както и на актуални проблеми на опазването на културното наследство в музейна и архивна среда, наред с натрупания опит в прилагането на национални и регионални политики за опазване на културното наследство.

Автори в изданието:

 • Мария Донска, Главен секретар на Националната комисия за ЮНЕСКО – България
 • Елка Бакалова, Българска академия на науките
 • Мила Сантова, ИЕФЕМ – БАН
 • Стефан Белишки, Председател на Българския национален комитет на ИКОМОС
 • арх. Красимира Вачева, Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“
 • Теодора Конах, Ягелонски университет, Институт по култура – Краков, Полша
 • Миглена Иванова, ИЕФЕМ – БАН
 • Иво Велинов, Нов български университет
 • арх. Велина Панджарова, Университет по архитектура, строителство и геодезия
 • Валентина Едрева, Висше строително училище „Любен Каравелов“
 • Мариела Нанкова, Университет по библиотекознание и информационни технологии
 • Даниел Иванов, Софийски унивеситет „Св. Климент Охридски“
 • Галина Цекова, Милена Андреева, Регионален исторически музей – Шумен
 • Мирелла Дечева, Софийски унивеситет „Св. Климент Охридски“
 • Милена Любенова, ИЕФЕМ – БАН
 • Пламена Заячка, Софийски унивеситет „Св. Климент Охридски“
 • Даниел Фокас, ИЕФЕМ – БАН
 • Оксана Микитенко, Институт за изкуствознание, фолклористика и етнология при Националната академия на науките на Украйна, Киев
 • Радка Братанова, ИЕФЕМ – БАН
 • Марияна Витанова, Калина Мичева-Пейчева, Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ – БАН
 • Ваня Матеева, ИЕФЕМ – БАН, Володя Златев, Университет по библиотекознание и информационни технологии
 • Елица Стоилова, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
 • Лучия Антонова-Василева, Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН
 • Радовеста Стюърт, Регионален исторически музей – Бургас

 

 


Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (6)