ENGLISH @PANEL
[обратно]
16.11.2017

16 НОЕМВРИ - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ТОЛЕРАНТНОСТТА

С Резолюция 51-95 от 12 декември 1996 г. Общото събрание на ООН обяви 16 ноември за Международен ден на толерантността като следствие от приетата от ЮНЕСКО Декларация за принципите на толерантността. Толерантността е уважение, приемане и оценяване на богатото многообразие на културите на нашия свят, на нашите форми на изразяване и начини на човешкото битие. Тя е синоним на знания, отвореност, общуване и свобода на мисълта, съвестта и убежденията”,  се казва в член първи на Декларацията.

Днес, имайки предвид глобализацията, мобилността и взаимозависимостта в съвременния свят, толерантността ни е необходима повече от всякога, защото тя помага на обществата да преодолеят наслояваните предразсъдъци и негативните стереотипи. Всички ние искаме достойно и равнопоставено отношение, диалог и разбирателство.

Истинската толерантност всъщност e израз на дълбокото убеждение, че мултикултурността е богатство, а не бедствие. Активната толерантност започва у всеки от нас, всеки ден. Тя е „оръжието” в борбата с омразата, невежеството, разделението и предпоставка за устойчиво развитие. България винаги се е гордеела с толерантното си отношение към етнически и религиозни групи. Нашето верую е да изграждаме общество без омраза и насилие.

„Толерантността е хуманен акт, който трябва да възпитаваме и да практикуваме всеки ден през нашия живот, за да се насладим на многообразието, което ни прави силни, и на ценностите, които ни обединяват. Това е посланието на ЮНЕСКО”, заяви новият Генерален директор на Организацията Одре Азуле по повод Международния ден на толерантността.

 


Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (30)