ENGLISH @PANEL
[обратно]
07.11.2017

Заместник-министър Юрий Щерк пред 39-та сесия на Генералната конференция на ЮНЕСКО

 

На 2 ноември заместник-министърът на външните работи Юрий Щерк участва в политическия дебат в рамките на 39-та сесия на Генералната конференция на ЮНЕСКО в Париж. В своето изказване той се спря на водещата роля на Организацията в изпълнение на Целите на устойчивото развитие с хоризонт 2030 със средствата на образованието, културата и науката като подчерта, че страната ни е активен партньор в постигане на общата цел – изграждане на свят на толерантност, взаимно уважение и мирно съвместно съществуване.

„България подкрепя и ще подкрепя усилията на ЮНЕСКО в борбата срещу радикализацията и войнстващия екстремизъм чрез развиване на равнопоставено и приобщаващо образование, чрез насърчаване на културното многообразие, чрез предотвратяване на социалното и икономическото изключване на младите хора”, заяви  заместник-министърът и призова международната общност да обедини усилията си  за изграждане на сигурни и устойчиви общества.

От името на българската делегация Юрий Щерк изрази задоволство от процеса на реформи в ЮНЕСКО и предложените програма и бюджет за периода 2018-2021 гг., които са в съзвучие с изпълнението на целите на устойчивото развитие, приети от ООН.

В рамките на посещението си в Париж заместник-министър Щерк разговаря с г-н Никола де Ривиер, Генерален директор по политически въпроси и въпроси на сигурността в Министерството за Европа и външните работи на Франция, с когото обсъдиха въпроси, свързани с предстоящото българско председателство на Съвета на ЕС, с отношенията между двете страни, с перспективите пред Източното партньорство.


Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (24)