ENGLISH @PANEL
[обратно]
01.11.2017

Габрово се присъедини към Мрежата на ЮНЕСКО на творческите градове

 

Габрово е един от 64-те нови градове включени в Мрежата на творческите градове, благодарение на самобитните майстори от Етъра. Той бе определен от Генералния директор на Организацията г-жа Ирина Бокова да се присъедини към мрежата. Включването на тези градове е резултат от усилията на ЮНЕСКО за насърчаване на иновациите и творчеството като основни двигатели на по-устойчиво и приобщаващо градско развитие. Тази мрежа привлича все повече интереса на местните власти, свидетелство за което е и големият брой нейни членове. Сред новите номинации има градове от всички континенти.

 От 2004 г. насам Мрежата на творческите градове на ЮНЕСКО се фокусира върху творчеството на своите членове в седем области: занаяти и фолклор, дизайн, филми, гастрономия, литература, медийни изкуства и музика. Сега в мрежата членуват общо 180 града от 72 страни.

 Независимо, че се различават географски, демографски или икономически, всички Творчески градове се ангажират да разработват и обменят добри иновативни практики за насърчаване на творческите индустрии, засилване на участието в културния живот и интегриране на културата в устойчиви политики за развитие на градовете.

 В рамките на изпълнението на Програмата на ООН за устойчиво развитие 2030 и Новия дневен ред за развитие на  градовете, Мрежата осигурява платформа на населените места да покажат ролята на културата като средство за изграждане на устойчиви градове. 

 Поздравяваме жителите на Габрово, които съхраняват и продължават стародавните български традиции!