ENGLISH @PANEL
[обратно]
02.12.2016

Съборът на народното творчество в Копривщица

След Чипровските килими, Бистришките баби, Нестинарството и обичаят Сурва в Пернишко, Съборът на народното творчество в Копривщица стана петият български елемент включен в списъците на ЮНЕСКО на световното нематериално културно наследство. Решението беше взето от Междуправителствения комитет, който на сесията си в Адис Абеба, призна Събора за световна ценност.

Вече 50 години Съборът на народното творчество в Копривщица показва жанровото разнообразие и изключителното богатство на нашето фолклорно наследство, съчетано с уникалната възрожденска атмосфера на този хубав български град. Съборът се утвърди като движение за опазване и популяризиране на българската традиционна култура, позната днес като нематериално културно наследство. Нематериалното културно наследство
е духовното богатство, което всеки народ създава през вековете. Песните, традициите, занаятите и обичаите, формират културния ни облик и творческо битие. Те са връзката между нашето минало, настояще и бъдеще и затова трябва да ги съхраняваме и предаваме на следващите поколения. Те са основата,върху която се гради взаимното уважение между различните общности, те насърчават социалното и икономическото развитие.

Това е поредното световно признание за българския опит в опазването и популяризирането на нематериалното културно наследство.Със своята 50 годишна история Съборът се утвърди като уникална практика, която сега България споделя със света. Националният събор се очаква от целия български народ като важно и значимо събитие. Той е един от най-големите празници на българския дух. Съборът в Копривщица е първият български елемент, вписан в Регистъра на ЮНЕСКО на добри практики за опазване и популяризиране на нематериалното културно наследство на човечеството.