ENGLISH @PANEL
[обратно]
02.12.2015

Народният празник Сурова в Пернишко вписан в Представителния Списък на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО

Народният празник Сурова в Пернишко бе включен в Представителния списък на ЮНЕСКО на нематериалното културно наследство на човечеството. днес, 2 декември 2015 г., в рамките на 10-та сесия на Междуправителствения комитет по опазване на нематериалното културно наследство към Конвенцията за нематериално наследство на ЮНЕСКО, която се провежда в Уиндхук, Намибия, през периода 29 ноември – 4 декември 2015 година.

Празникът, известен още и като Сурва/Сурова/Сурвакарски игри/Васильовден, Нова година, се отбелязва на 13 и 14 януари ежегодно в чест на настъпващата нова година.

За важността на включването на национален елемент в Представителния Списък на ЮНЕСКО говори това, че той се състои от всички онези форми на изразяване (обичаи, танцови, песенни и занаятчийски традиции),които свидетелстват за многообразието на нематериалното културно наследство. Включването на елемент в Списъка, наред с националните мерки за опазване, гарантира съхраняването и предаването от поколение на поколение на живото културно - историческо наследство на българина, неговата устойчивост във времето и нарастването на видимостта му сред обществото.

Присъствието на елемента в Списъка на ЮНЕСКО засилва гаранциите на традицията като непрекъсната форма на общуване между хора от различни социални, професионални и възрастови групи. Така се запазва и ролята на Сурова като „мост между поколенията“, тъй като се увеличава привлекателността на сурвакарските игри за младите хора и повишава самочувствието им като продължители на традицията и тълкуватели на културното наследство на техните местни общности.

Вписването на празника в Представителния списък е признание за местната общност, която приема елемента като емблематичен представител на собствената си културна идентичност. Държавните, културните и научните институции трябва да осигурят необходимата институционална подкрепа. Международното признание ще фокусира вниманието на обществеността и медиите върху значението на елемента като ценен ресурс на нематериалното културно наследство в национален и в световен мащаб.

В подготовката на номинацията участват активно представители на Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН, Регионалния исторически музей в Перник и на местните сурвакарски общности от цяла Пернишка област.


Оригинална снимка: [кликни тук]