ENGLISH @PANEL
[обратно]
26.09.2012

Проф. Валерия Фол - член на Научния Съвет на Регионалното Бюро на ЮНЕСКО във Венеция за наука и култура

Проф. Валерия Фол бе одобрена за член на Научния Съвет на Регионалното Бюро на ЮНЕСКО във Венеция за наука и култура. През следващите две години тя ще участва в заседанията на Научния Съвет на Регионалното Бюро за Европа, чиято централна мисия е да подпомага сътрудничеството и взаимодействието, както и да съдейства активно в изграждането на културни и интердисциплинарни мостове между държавите от ЕС, ЮИЕ и Средиземноморието.

Офисът на ЮНЕСКО във Венеция има значителна роля и участие в изграждането капацитет в страните от Югоизточна Европа и Средиземноморието посредством осъществяването на редица проекти в сферата на науката и клутурата.

Проф. Валерия Фол е траколог, преподавател в Департамента по Източни и Средиземноморски изследвания в Нов Български Университет.