ENGLISH @PANEL

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ:

Държавни институции

Президент

Народно събрание

Министерски съвет

Портали

Български портал за развитие

Европортал

Портал за обществени консултации

Национален образователен портал

Eвропейски институт за културни маршрути

Културните коридори на Югоизточна Европа

Чужди институции

Организация на обединените нации за образование и култура - ЮНЕСКО

Съветът на Европа

Детски фонд на Организацията на обединените нации - УНИЦЕФ

ИКОМОС

Партньори

Университети & Институти

Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий"

Център по тракология "Проф. Александър Фол"

Институт за фолклор при БАН

Етнографски институт с музей

Национален археологически институт с музей

Кирило-Методиевски научен център

Фондации

Фондация Созопол

Фoндaция "Инфopмaция и пpиpoдoзaщитa"

Други

Скално-изсечените свети места на Траките и на други палеобалкански и древноанатолийски народи