ENGLISH @PANEL
[обратно]

Клубове ЮНЕСКО

Клубовете ЮНЕСКО са неправителствени организации, обединяващи хора от всички възрасти, които споделят идеите, залегнали в дейността на ЮНЕСКО и работят за тяхното осъществяване и разпространение. Понастоящем движението обхваща над 3500 клуба в повече от 100 страни, координирани на международно равнище от Световната федерация на клубовете, центровете и асоциациите на ЮНЕСКО.

- Научно-експедиционен клуб ЮНЕСКО
Адрес за кореспонденция
тел.  +359 2 9882982;  Fax +359 2 9877477;
E-mail: nnek@scas.acad.bg
http://www.nnek-unesco.org/;

- Клуб “Леонардо да Винчи”
Адрес за кореспонденция:
гр. София
тел. +359 2 928 45 31;
GSM - +359 887 20 75 91
www.unesco-ldv.com

- Клуб ЮНЕСКО
гр. Хасково
Адрес за кореспонденция
тел. +359 38 620248;
GSM +359 889346836;
www.clubunesco.youthbg.net
www.has.mikc.bg

 

- Клуб ЮНЕСКО - Варна

гр. Варна

Адрес за кореспонденция

Арткомплекс ATRIUM

Ул. „Братя Миладинови” №: 24

Председател : Костадин Чобанов

Тел : 052/753 703,   GSM : 0889 310 334   Факс : 052/620 290

clubunescovarna@hotmail.com


Оригинална снимка: [кликни тук]