ENGLISH @PANEL

ОБРАЗОВАНИЕ

Мисията на ЮНЕСКО е да насърчава образованието, като основно човешко право, да съдейства за подобряване качеството на образованието и улесняване на политическия диалог, обмена на знания и подготовката на кадри.

Насърчаването на равнопоставеността в образованието е от съществено значение, тъй като над 75 милиона деца нямат достъп до начално училище, резултатите от обучението са незадоволителни в много страни, като около 776 милиона възрастни са неграмотни. Достъпът до образование, включването в учебните структури и качеството на образованието са основни предизвикателства пред политиците във всички страни.

Като водеща агенция за координиране на глобалното движение за постигане на "Образование за всички", ЮНЕСКО работи с широк кръг от партньори, за да превърне образованието в основен приоритет на международните, регионалните и националните програми.

Организацията поставя специален акцент върху необходимостта от подобряване на качеството на обучение чрез въвеждане на по-добри политики за учителите; повече инвестиции за ограмотяването и обучението в ранна детска възраст; мобилизиране на повече ресурси за постигане на образованието за всички.

Допълнителна информация, можете да намерите [тук].